Belangrijke stap in verduurzaming: het behalen van het ISO 14001 certificaat
Burgy Bouwbedrijf Certificaat ISO 14001 milieumanagementsysteem
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Een mooie uitsmijter van 2022: wij hebben het certificaat ISO14001 behaald! Jeroen en Jackelien hebben de audit voor het milieumanagementensysteem volgens de ISO 14001-norm samen voorbereid, daarbij geadviseerd door adviesbureau Van Houten & Partners. Uit handen van Wesley Kemp (rechts op de foto) van auditor EBN Certifications ontvingen zij het certificaat. Met deze aandacht voor de milieu-aspecten van ons werk en onze bedrijfsvoering zijn onze bouwplaatsen en ons kantoor een stap duurzamer.

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van Burgy om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. Onderdeel van de certificering is de CO2 footprint welke wij nu voor het 3e jaar opstellen.

Als restauratiebedrijf werken wij volgens de richtlijn ‘behoud gaat voor vervanging’. De afweging om onderdelen te behouden is een belangrijk onderdeel van onze duurzame restauratie aanpak. Naast de vele ingrepen om panden technisch te verduurzamen is het leveren van kwalitatief goed vakwerk ook een duurzame investering omdat het bijdraagt aan minder onderhoud en een langere levensduur. Door goed opgeleide vakmensen en door het overdragen van kennis borgt Burgy deze filosofie in de gehele organisatie.

Bekijk hier onze certificaten: Kwaliteit en certificering.

 

Burgy Bouwbedrijf Certificaat ISO 14001 milieumanagementsysteem