Burgy-maand van de gevaarlijke stoffen
Burgy Bouwbedrijf Restauratie maand van de gevaarlijke stoffen
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

In de bouw en restauratie kom je regelmatig gevaarlijke stoffen tegen. In een monument kun je asbest aantreffen of chroom 6. Ook werken we met materialen, die een risico voor de gezondheid kunnen vormen. Natuurlijk staan alle risico’s op de verpakking en is er een uitgebreide productbeschrijving, maar wat zijn H- en P-zinnen en wat vertellen ze over een product? Werkvoorbereider Amber zette het op een rij en maakte er een toolbox over.

We proberen de risico’s van werken met gevaarlijke zo duidelijk mogelijk over te brengen op onze mensen. Onze projectleiders bespreken regelmatig veel gebruikte producten op hun werk en de risico’s die hier bij horen. Daarvoor gebruiken ze bijvoorbeeld productinformatiebladen. Dat is een lange, droge beschrijving. In de toolbox wordt niet alleen benadrukt dat veilig werken met gevaarlijke stoffen belangrijk is, maar ook waar de risico’s van deze stoffen (en de bijbehorende maatregelen) in die ‘droge’ informatiebladen te vinden is. Zo kunnen ze voorafgaand aan het werk, maar ook in geval van nood, snel vinden wat ze nodig hebben.

Scherp zijn op de risico's, vooral van producten waar je al jaren mee werkt

Iedereen kent de gevarendriehoekjes op de producten maar hoe slecht is een product nu echt voor je gezondheid? Met sommige producten werken onze vaklieden al jaren. Het is goed om weer even scherp op het netvlies te hebben wat de risico’s zijn en hoe je jezelf beschermt. Naast het schrijven van de toolbox heb ik samen met Laura en Sebas in de maand mei vier keer een bericht geplaatst op ons intranet om alle collega’s meer informatie te geven over dit belangrijke onderwerp en linkjes naar en relevante websites en handige apps te delen.  

Zelf nadenken hoe je veiliger kunt werken, juist met gevaarlijke stoffen

In feite is een toolbox niets meer en niets minder dan een handig informatiemiddel voor onze medewerkers, maar ook een opstap naar zelfonderzoek. In de toolbox beschrijven we de gevaren en geven we informatie over het wat, hoe en waar, maar we vragen altijd reactie en interactie van onze mensen. We willen dat ze ook zelf nadenken over hoe iets veiliger of beter kan. En we maken het ook een beetje leuk zodat werken aan veiligheid geen verplicht nummer is maar iets waar we allemaal graag de schouders onder zetten. Dat blijft altijd nodig, ook of misschien wel juist bij gevaarlijke stoffen. Niet voor niets voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne “Veilig werken met (gevaarlijke) stoffen”. Door gevaarlijke stoffen kun je ziek worden, denk aan allergische reacties maar ook ernstige ziektes als longziektes en kanker. Jaarlijks overlijden 4.100 mensen aan beroepsziekten en bij 1 op de 6 van hen heeft dat te maken met gevaarlijke stoffen.

Waar zit gevaar en wat kun je uit voorzorg doen

Veel producten en materialen (denk aan reparatiepasta, kit, purschuim, lijm…) waarmee onze vaklieden werken, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moeten onze medewerkers goed weten hoe je kunt herkennen of een product waar je mee werkt schadelijk is, wat je eraan kunt doen om veilig met een schadelijke product te werken en wat de gevolgen zijn van werken met gevaarlijke stoffen. Naast de gebruikelijke pictogrammen, staan op producten met gevaarlijke stoffen ook H- en P-zinnen genoemd. H-zinnen zijn gevarenaanduidingen en P-zinnen zijn voorzorgsmaatregelen. Zo weet je welke risico’s je loopt bij bijvoorbeeld inademing, inslikken of contact met huid, ogen of slijmvliezen van bepaalde producten en stoffen. Er is ook een handige app om snel de producten waarmee je werkt te checken en te weten hoe je de risico’s beperkt, genaamd: ‘Stoffencheck’.

Blijven leren met elkaar

Het allerbelangrijkste vind ik dat we blijven leren met elkaar. Als er een ongeluk gebeurt (en helaas kunnen we dat bij Burgy ook niet 100 % voorkomen), gaan we direct precies na wat er is gebeurd en waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Uit het onderzoek kunnen we informatie halen om onze toolboxen bij te werken en zo spoedig mogelijk aan onze medewerkers te geven door de toolboxmeeting te herhalen. Dan hebben we van een nare situatie een leermoment van gemaakt. Het is heel goed dat er in zo’n situatie snel gereageerd wordt. We communiceren ook meteen met onze medewerkers wat er is voorgevallen en roepen hen voor de zekerheid nog een keer extra op zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Het is ook belangrijk dat we onderling elkaar ook aanspreken op (on)veilig gedrag.

Leerlingen beschermen

Er is apart aandacht voor leerlingen: zij mogen niet met gevaarlijke stoffen werken, waar wijzelf wel mee mogen werken. Daar zit ook de moeilijkheid, want je moet bewust het productblad doorlopen. Daar hebben we het veiligheidsprotocol van Volandis op nageslagen. De leerlingen zijn jong, gevaarlijke stoffen kunnen schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Burgy begeleidt gemiddeld 25 leerlingen, dus dat is echt een belangrijk punt. Daarom hebben we ook een aparte toolbox helemaal aan leerlingen gewijd, Dat is het thema van volgende maand.”