Houten deuren C30-Gebouw Shell in ere hersteld
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Deuren Shell
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

De indeling van het C30-gebouw wordt aangepast aan de wensen van deze tijd. Dat heeft gevolgen voor de 116 oorspronkelijke, houten paneeldeuren van het gebouw. In de nieuwe indeling zijn niet alle deuren meer nodig. De conditie van de deuren verschilt nogal en daarom is ervoor gekozen om de beste deuren terug te plaatsen. Dat betekent dat een deur niet per se naar zijn oude plek terug gaat.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

Omdat iedere deur en ieder kozijn zijn eigen unieke maatvoering heeft, staan onze vaklieden voor de uitdaging om de deuren die op een nieuwe plek geplaatst worden, en hun de kozijnen, stuk voor stuk in maatvoering aan elkaar aan te passen. Daarnaast moet al het hang- en sluitwerk worden vernieuwd om de vereiste grenswaarde van geluidwerendheid te bereiken. Al deze aspecten samen vragen om een nauwe samenwerking tussen de timmerlieden op de bouwplaats in Den Haag en de timmerlieden in onze timmerfabriek in Leiden, ondersteund door het Burgy-team van projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder.

Demontage

Voorafgaand aan de ruwbouw werkzaamheden in het pand, zijn alle historische houten binnendeuren uit het oudste gedeelte van het C30 gebouw gedemonteerd. De overwegend grenenhouten deuren bestaan uit stijl en regelwerk met bossing panelen. Naast de deuren zijn ook de architraven en houten neuten gedemonteerd zodat later in het restauratieproces het aangrenzende stucwerk zonder schade verwijderd kan worden en ruimte ontstaat voor een goede aansluiting met de nieuwe afwerklaag. Na de demontage van de deuren zijn de deurkozijnen ter bescherming bekleed met plaatmateriaal.

Codering

Elk gedemonteerd onderdeel heeft zijn eigen identificatienummer. Deze nummers zijn vooraf vastgelegd op plattegronden. De rode ovaaltjes markeren de oorspronkelijke plekken van de deuren, architraven en neuten (zie foto bovenaan). Zo is de situering van ieder onderdeel gemakkelijk te herleiden.

Opslag

Om beschadigingen te voorkomen zijn de deuren in speciaal daarvoor ontworpen en gemaakte kisten opgeslagen. De deurkrukken zijn afgenomen om zo veel mogelijk deuren in een kist te plaatsen. Door het monteren van wielen onder deze kisten, konden de deuren gedurende het bouwproces gemakkelijk worden verplaatst.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

Om de deuren in perfecte omstandigheden te restaureren zijn ze afgevoerd naar onze timmerfabriek in Leiden. Hier is stuk voor stuk bekeken welke deuren in goede conditie verkeerden en gerestaureerd konden worden. Er is voor gekozen om de beste deuren te herplaatsen op plekken waar ze het beste tot hun recht komen. Deze luxe deed zich voor aangezien niet alle deuren die gedemonteerd waren, werden teruggeplaatst in het nieuwe ontwerp van de architect.

Aanpassingen kozijnen

Zoals zich vaker voordoet in de restauratie, waren de paneeldeuren die hersteld dienden te worden, niet maatvast. Dat betekent dat voor de deuren die op een andere plek terugkeren, aan zowel deur als kozijn aanpassingen gedaan moeten worden om ze goed passend te krijgen. Om de afwijkende maten van deurkozijnen een goede manier aan te passen zijn de deurstijlen aan beide zijden gelijkmatig afgezaagd om ze vervolgens door het plaatsen van grenen latten op te dikken naar de juiste maatvoering. Zo komt de deur weer in het hart te liggen en zijn beide stijlen symmetrisch aan elkaar. Deze manier van werken is ook toegepast bij onderdorpel van de deur. Door deze werkwijze vervallen de originele scharnierinkrozingen en ontstaat er een rechte kant voor het infrezen van de nieuwe scharnieren.

Aanpassingen deuren

In de deuren zijn de gaten voor de originele slotkasten dichtgezet met nieuwe stukken hout om een massieve deur te creëren. Na het opvullen van de inkassingen kon het nieuwe hang- en sluitwerk verwerkt worden alsof het aangebracht werd in een nieuwe deur. 

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren gladde deuren een rage. De deuren van het C30-gebouw werden in die tijd aan één kant voorzien van hardboard platen, waardoor het lijstwerk zwaar beschadigd raakte. Gelukkig bleef op de andere kant van de deuren het originele lijstwerk behouden. Nu zijn de hard board platen verwijderd en is het beschadigde lijstwerk vervangen. Daarvoor is het originele lijstwerk dat behouden is, nauwkeurig ingemeten. Vervolgens is er 1 op 1 een doorsnede gereconstrueerd om een speciale freeskop op maat te maken, waarmee de kapotte lijsten in één keer konden worden uitgefreesd. Tot slot zijn de nieuwe lijsten aangebracht.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

In een aantal gevallen dienden de deuren ingekort te worden. Om de juiste verhoudingen te behouden, wordt hierbij het bovenste deurpaneel verkleind. In de timmerfabriek wordt het paneel uit de deur gehaald, ingekort en vervolgens weer verbonden middels een houten dominoverbinding.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag

Afwerking

Na het afbranden van de verweerde verflagen en het voorzien van een nieuwe grondlaag, worden de deuren teruggebracht naar het C30-gebouw. Daar ter plaatse brengen onze timmermannen het nieuwe hang- en sluitwerk aan en brengt de schilder een nieuwe laklaag aan. Met de inzet van het nodige timmervakmanschap is de historische waarde van de deuren behouden en kan de komende generatie genieten van dit herstelde stukje geschiedenis.

Met dank aan:

  • Gidion, chef timmerfabriek
  • Roy, werkvoorbereider,
  • Ramon, coördinator timmerfabriek

Meer weten over dit monument en onze werkzaamheden? Kijk hier: Shell-kantoor, Den Haag.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Shell Den Haag