Kennisoverdracht dakpannen en vorsten
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Erwin, Menno en dakpanspecialist Herman Mens hebben een Burgy-kennisoverdracht over dakpannen en vorsten georganiseerd. De restauratie van het Zuiderziekenhuis, een beeldbepalend monument uit de jaren ’30 van de 20e eeuw, met zijn 61.000 dakpannen is een prachtige casus om onze kennis over dit onderwerp te verdiepen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten

Alle dakpannen worden zoveel mogelijk hergebruikt en bij het terugdekken moet het volledige dakvlak dambordsgewijs gehaakt worden. Er zijn nu 14 verschillende speciale pannen op het dak. De ontbrekende hulpstukken zijn door Herman Mens in samenwerking met Boogers gemaakt aan de hand van een mal. Een paar voorbeelden hiervan zijn de onderknikpannen die in de goten hangen, dubbele welpannen naast de dakkapellen en begin- en eindpannen met dezelfde knik op de dakopbouwen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten

De benodigde schub- en nokvorsten werden met behulp van bouwcenter RAB Wassenaar gevonden in het standaard assortiment van BMI Monier. Echter pasten de standaard verkrijgbare engobes niet helemaal bij het beeld van het gemêleerde historische pannendak waar ook veel groen doorheen zit. Monier heeft speciaal voor dit project gezocht in hun archief en het recept van een eerder geproduceerde groene engobe gevonden en heeft deze voor ons willen produceren. In combinatie met nog 3 standaard engobes past dit nu prachtig op het dak van het Zuiderziekenhuis. Samen met de opdrachtgever zijn Erwin, Menno en Jan in de fabriek gaan kijken hoe deze speciale partij vorsten werd geproduceerd.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten

Bij de werkzaamheden zijn keuzes gemaakt aan de hand van de restauratieladder van Stichting ERM en zijn de werkzaamheden uitgevoerd conform de eisen van de uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014).

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten

Tientallen collega’s volgden met veel interesse de kennisoverdracht achter hun laptop. Normaal doen we dit soort bijeenkomsten op kantoor onder het genot van een bitterbal, maar vanwege de coronacrisis is dit via Microsoft Teams uitgevoerd. We zijn erg trots op de hoge opkomst en de interessante en leuke kennisoverdracht.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Kennisoverdracht Dakpannen en vorsten