Veiligheid voor alles
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

TRA voor beschadigde tuinmuur

Zware schade in Delft: een flinke boom is tijdens een storm op een monumentale, classicistische tuinmuur gevallen waardoor de muur over een lengte van 12 meter op verschillende plekken is gebroken. De bergings- en herstelwerkzaamheden brengen forse risico’s met zich mee voor onze medewerkers. Daarom is een Taak Risico Analyse(TRA)  opgesteld.

Zolang de boom op de tuinmuur ligt, is er een delicate balans, die echter makkelijk verstoord kan worden met verdere instorting als gevolg. Je moet er toch niet aandenken dat iemand onder de muur terecht zou komen. In de Taak Risico Analyse is ieder risico benoemd evenals  de maatregelen om de risico’s af te dekken. Zo moet bijvoorbeeld het terrein rond de muur vrij gemaakt worden van begroeiing. Voordat de boom verwijderd kan worden, is een ondersteuningsconstructie geplaatst tegen instortingsgevaar. De krachten op de scheef staande muur worden afgeschoord met baddingen, in gewoon Nederlands: de krachten op de muur worden opgevangen door steunbalken.

Tekst loopt door onder tekening...

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur

De schade aan de muur is zorgvuldig in kaart gebracht zoals te zien in de schets die projectleider Menno maakte. Ook is duidelijk te zien dat het een dubbele muur betreft, waarvan we vermoeden dat de ene helft uit het einde van de 19e eeuw stamt en de andere helft uit begin 20e eeuw. De ezelsrug zorgt voor stabiliteit van de muur. Onderzoek onder de grond toonde aan dat de fundering in tact is gebleven. De herstelwerkzaamheden zijn minutieus omschreven en de werkinstructie is uitgebreid besproken met de vaklieden. Na het verwijderen van de boom en het aanbrengen van extra ondersteuningsmaatregelen worden de breukvlakken voorbereid op het hydraulisch rechtzetten van de muur. Na het nodige uit- en inboetwerk en herstelwerk aan de ezelsbruggen krijgt de tuinmuur zijn oorspronkelijke vorm weer terug. Met de juiste aandacht voor veilig werken komt het met het herstel van deze prachtige, classicistisch vormgegeven  tuinmuur helemaal goed.

Groepsfoto in de slideshow: het team dat aan deze restauratie werkte, vlnr: Ringo (restauratiemetselaar), Richard (restauratiemetselaar), Joris (voorman / uitvoerder en onze expert van o.a. hydraulica) en Jos (voorman / uitvoerder).

 

 

Burgy Bouwbedrijf Menno Projectleider
Meer weten?
Vraag het menno!
Veilig werken aan omgevallen boom en beschadigde tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Tuinmuur