Van vervallen boerderij naar comfortabele gezinswoning - Deel 1
Burgy Bouwbedrijf Restauratie BoerderijVoorschoten
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

 In Voorschoten transformeert Burgy een rijksmonumentale boerderij tot comfortabele gezinswoning. De boerderij is ontdaan van alle niet-monumentale dan wel niet meer te redden onderdelen. Ook vond een asbestsanering plaats. Van het dak zijn de pannen en asbestplaten verwijderd. Van daaruit voeren het Burgy-team, bestaande uit Kevin, Arley en Gijs de ruwbouw uit, daarbij ondersteund door Peter en Julius.

De boerderij heeft erg geleden onder de tand des tijds. Waar in de restauratie geldt ‘behoud gaat voor vervangen’ om zoveel mogelijk historisch materiaal te behouden, zijn we bij deze restauratie gedwongen op veel onderdelen materialen te vervangen. We zijn begonnen met herstel van de kap zodat het monument zo snel mogelijk een waterdicht dak heeft. Het dakbeschot was te zeer aangetast om te behouden en is geheel verwijderd.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

Arley en Gijs hebben door houtrot aangetaste delen van de nokbalk verwijderd en vervangen door nieuwe balkdelen. Ze hebben er een mooie liplasverbinding in gemaakt. Het dak wordt aan de buitenzijde verduurzaamd. De goten, die vervangen moeten worden,  worden aangepast aan het hogere dakpakket. Aan de kopse kanten van het dak wordt een verholen goot gemaakt. Zo blijft het aanzicht van het monument ondanks het hogere dakpakket hetzelfde.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

De historische ramen in de voorgevel worden hersteld. Vanwege de historische waarde wordt het originele glas in de raampartij in de voorgevel op de eerste verdieping gehandhaafd. Van de ramen op de begane grond zijn de dorpels en een stukje van de stijlen uitgenomen en naar de timmerfabriek gebracht om er kopieën van te maken. De overige kozijnen en ramen worden in onze timmerfabriek naar bestaand gekopieerd. In de nieuwe ramen en kozijnen wordt ter verduurzaming HR ++ glas geplaatst.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

In het voorste gedeelte van de boerderij, waar gewoond werd, is op de eerste verdieping een prachtig schenkel- of philibertspant te vinden, dat was afgedekt met geschaafde mes- en groefdelen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

In het schuurgedeelte van de boerderij is de kap aanzienlijk eenvoudiger, evenals het dakbeschot, dat hier bestaat uit schaaldelen, waar de bast nog aan zit. Het dakbeschot wordt in zijn geheel vervangen, waarbij recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke bouw door toepassingen van dezelfde type bouwmaterialen in voorhuis en schuurdeel.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

Het afbrokkelende stucwerk is van de gevels gebikt. De scheuren in het metselwerk worden hersteld.  De gevels krijgen een nieuwe stuclaag, die wordt afgewerkt met een dampopen verfsysteem. Aan de binnenzijde worden de gevels geïsoleerd met voorzetwanden.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten

Na het verwijderd van de vloeren op de begane grond is het zand 40 centimeter ontgraven om ruimte te maken voor de leidingen. Het zand wordt afgedekt met een folie, waarop een schuimbeton vloer gestort wordt. Daarbovenop wordt een 7 centimeter dikke afdekvloer geplaatst, waarin de leidingen voor elektra en vloerverwarming worden verwerkt.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Boerderij Voorschoten