Vloeren en klimaat Stedelijk Museum Schiedam sterk verbeterd
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Het Stedelijk Museum Schiedam is gevestigd in het voormalig Sint Jacobs Gasthuis, een rijksmonument opgetrokken in neoclassicistische stijl en gebouwd in 1787. Het gebouw voldeed niet meer aan de strengere eisen van deze tijd en het in de toekomst verwachte hogere bezoekersaantal. Daarom worden nu de vloeren van het museum verstevigd en ingrepen gedaan voor een verbeterd binnenklimaat.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

Gilles en Arley plaatsen gelamineerde liggers onder de historische balken. Voor een veilige en efficiënte plaatsing is een speciale, verrijdbare steigerconstructie gemaakt met een elektrische lierconstructie om de zware balken op te hijsen en op positie te brengen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

De balken worden tegen de onderzijde van de historische balken verlijmd en gefixeerd met schroeven.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

In een deel van het museum zijn de houten balken en vloeren bij een brand verloren gegaan en vervangen door een betonnen constructie. Hier zijn zes stalen liggers aangebracht om de vloeren de nodige sterkte te geven.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

Om de bouwfysische eigenschappen van het Stedelijk Museum Schiedam te verbeteren zijn de stuclagen aan de binnenzijde van de buitenmuren verwijderd. De wanden worden waar nodig geëgaliseerd en dan voorzien van een pakket aan ademende en isolerende materialen. Op het metselwerk wordt eerst een dampdoorlatende stuclaag aangebracht, waartegen Calsiterm platen worden bevestigd.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

Dan wordt een spouw gecreëerd waarin de E- en W-installaties worden weggewerkt en aan het zicht onttrokken door een voorzetwand. Door deze ingrepen is het vochtgehalte in het pand veel beter te reguleren, wat leidt tot een constant binnenklimaat, belangrijk voor de tentoongestelde kunstwerken.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam

De vensters worden voorzien van achterzetramen. De aantastingen door houtrot aan de historische buitenkozijnen en ramen worden hersteld. Waar nodig worden in onze timmerfabriek nieuwe exemplaren gemaakt. 

Meer weten? Lees ook: Vliegende start bij Stedelijk Museum Schiedam

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stedelijk Museum Schiedam