Zuiderziekenhuis mooie case voor Dennis' afstudeerproject Energiezuinige Monumenten
Burgy Bouwbedrijf Zuiderziekenhuis Rotterdam Afstudeeronderwerp Dennis
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Dennis, student Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam, doet bij Burgy zijn afstudeerproject. Het onderwerp is Energiezuinige Monumenten. Casestudy is het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, dat herbestemd wordt tot o.a. school. Projectleider Menno begeleidt Dennis. Tijd voor een paar vragen aan Dennis.

Wat heb je met restauratie?
“Monumenten fascineren mij door hun geschiedenis en de verhalen die erachter steken. Restauratie is zo bijzonder omdat je ziet met hoeveel zorg en ambacht er vroeger werd gebouwd, en je hierna een deel uitmaakt van de historie van het bouwwerk.”

Wat ga je onderzoeken?
“Ik ga een case study doen bij het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Deels wordt dit monument herbestemd tot school: het Zuider Gymnasium wordt erin gevestigd. Het gebouw moet aan veel eisen, regels en wetten voldoen, vooral met betrekking tot het binnenklimaat en isolatie. Ook komen er nieuwe W & E installaties. Al die ingrepen hebben een behoorlijk impact op het monument. Hoe voer je deze maatregelen door zonder het karakter van het gebouw aan te tasten? Alle informatie die ik hier ga verzamelen, kunnen we meenemen naar andere restauratieprojecten.”

Dennis heeft twee voorbeelden om het concreet te maken:

“Aan de daken wordt het nodige herstelwerk gepleegd. Zo worden alle 65.000 pannen er afgeraapt, de dakconstructie wordt op de nodige plekken hersteld, nieuw folie en regelwerk worden toegepast om vervolgens de pannen weer terug te dekken.
Vanwege de splitsing in opdrachten (casco restauratie en binnenzijde) zijn we al begonnen met het herstelwerk van het dak, hierdoor gaan we vanuit binnen isoleren. In het poortgebouw isoleren we de zolderverdieping, hiermee komen alle technische ruimtes buiten de thermische schil te liggen.”

“Het tweede voorbeeld betreft de gevel van het Zuidergymnasium, de school die in het voormalige Zuiderziekenhuis gevestigd wordt. De gevel voldoet niet meer aan de gestelde eisen, we gaan hier dus enkele verbeteringen doorvoeren. Aan de binnenzijde van het Zuidergymnasium worden voorzetwanden geplaatst, die een positieve bijdrage leveren aan het geluidniveau en de thermische waarde binnen het gebouw.
De kozijnen zijn voorzien van enkel glas en voldoen ook niet meer aan de gestelde eisen. Omdat de kozijnen een slanke stalen uitstraling hebben, passen we naast de herstelwerkzaamheden niks aan aan de profielen of glas. Om toch een verbetering door te voeren passen we aan de binnenzijde achterzetramen toe, die in de voorzetwanden gesitueerd worden.”

Heb je een speciale aanpak voor je afstudeerproject?
“Ik heb een plan van aanpak gemaakt, waarin alle hoofd- en deelvragen zijn opgenomen. Ook staat erin welke onderzoeksmethode ik ga gebruiken om deze vragen aan te vliegen. Bij de herbestemming van het schoolgedeelte van het Zuiderziekenhuis werken we in bouwteam. Daarbij onderzoek ik de knelpunten die dat met zich meebrengt en ik verwerk die in een vergelijkingsmodel. Zo worden de resultaten bruikbaar voor andere restauratieprojecten binnen Burgy.”

En daar zijn we superblij mee natuurlijk. We wensen Dennis veel succes met zijn afstudeerproject!

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Zuiderziekenhuis Rotterdam Afstudeeronderwerp Dennis