People planet profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Burgy Bouwbedrijf hoog in het vaandel. Wij hebben de ambitie om een maatschappelijk betrokken en duurzaam opererend bedrijf te zijn.

Burgy Bouwbedrijf wil maatschappelijk verantwoord ondernemen
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We investeren in mensen, we willen niet alleen het erfgoed maar ook onze planeet doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom steunen wij uiteenlopende projecten, goede doelen en evenementen, die onze waarden reflecteren: people, planet, profit.

People: Ons menselijk kapitaal

Burgy is een Erkend Leerbedrijf en is heel bewust bezig met personeel en ontwikkeling. Van leerling tot management, telkens is de vraag: wat kunnen we doen om iemand nog beter te laten presteren en hoe kunnen we onze mensen motiveren om in zichzelf te investeren? We stimuleren onze medewerkers om ieder jaar een cursus te volgen in hun vakgebied. 

Werken aan gelijke kansen voor alle kinderen met JINC

We gunnen ieder kind kansen op een mooie loopbaan in een beroep dat bij hen past. Daarom is Burgy Bouwbedrijf een samenwerking gestart met JINC. Door bliksemstages in onze timmerfabriek, sollicitatietrainingen en deelname aan 'Baas van morgen' willen we een verschil te maken in het leven van kinderen, die opgroeien met minder voorbeelden om zich heen van een werkzaam leven. Lees verder: Burgy is partner van JINC! Samen strijden tegen kansenongelijkheid.

Planet

Milieubeleid

Burgy creëert voor haar medewerkers een optimale, stabiele werkomgeving, waarbij het naleven van wet- en regelgeving het uitgangspunt is. Zorg voor het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling vormt hierbij een van de kenmerken van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Vanuit het maatschappelijk ondernemen is ons milieubeleid gericht op het continu en waar mogelijk verbeteren van de milieuprestaties. Onderdeel hiervan is het zo ver mogelijk terugdringen van de belasting voor het milieu en het borgen van de naleving van de milieuwet- en regelgeving. De vastgestelde doelstellingen leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik en het tegengaan van klimaatveranderingen als gevolg van de CO2-uitstoot.

Aan de hand van het milieubeleid hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Het scheiden van afvalstoffen op kantoor en projectlocaties (zie Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan);
 • Beheersing en vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot;
 • Toezicht op het gebruik van duurzame, niet milieubelastende producten;
 • Informatieoverdracht (in- en extern) over de mate van milieubelasting en gerealiseerde verbeteringen;
 • Stimuleren van het verwerken van gecertificeerd hout.

Profit: Sponsoring

We investeren regelmatig in maatschappelijke initiatieven, die passen bij onze waarden en bij onze passies. Erfgoed, onderwijs, architectuur, beeldende kunst en sport liggen ons na aan het hart. Met veel plezier dragen we, soms al jaren, bij aan onderstaande evenementen en organisaties (in alfabetische volgorde).

 • Beelden in Leiden
 • Busje voor OCL Het Waterland
 • Deelname Galadiner Pieterskerk
 • Fototentoonstelling Leidse Amateur Fotografen Vereniging
 • Gedenksteen Nieuwe Kerktoren te Haarlem
 • International Photo Festival Leiden
 • JINC Samen strijden tegen kansenongelijkheid
 • K&G
 • Kleding en gereedschap voor een nieuwe ziekenhuis in Malawi
 • Muurgedichten stichting TEGEN-BEELD
 • Muziek in de Bonifatius
 • Namen voor Ramen, Pieterskerk
 • Open Monumentendagen Leiden
 • Oranjevereniging Leiden
 • RAP Architectuurcentrum
 • Rembrand doeken
 • Rugbyclub DIOK
 • Singelpark Design Expo
 • Stadspoort Leiden/Serious Request
 • Stichting Cantate
 • Stichting Exploitatie Kasteel de Haar
 • Stichting Industrieel Erfgoed
 • Stichting Muziek Waalse Kerk Leiden