Techniekdag 2019
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Techniekdag 2019
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Bij restauratie komt niet alleen technische vakkennis kijken. Ook over veiligheid, kwaliteit en uitvoeringsrichtlijnen (URL’s), communicatietechnieken en samenwerking en over stopverf moeten we veel weten om het best mogelijke resultaat bij onze restauratieprojecten te bereiken. Met al deze onderwerpen zijn we hard aan de slag gegaan tijdens onze jaarlijkse Techniekdag, waarbij we ook 13 jubilarissen, samen goed voor circa 175 jaar vakmanschap, in het zonnetje hebben gezet. Burgy wil het beste bouwbedrijf van Nederland worden, maar in ieder geval het leukste.

Veiligheid voorop

Een gezellige manier om actief bezig te zijn met een belangrijk onderwerp voor iedere medewerker van Burgy Bouwbedrijf: dat is de altijd weer even leuke als goede Kahootquiz, gemaakt door Sebastian met de nodige instinkers en kwinkslagen. Naast alle aandacht in de dagelijks praktijk is deze quiz een mooie manier om aan bewustwording over de veiligheidsaspecten van het restauratievak te werken.

(tekst loopt door onder foto)

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Techniekdag 2019

Kwaliteit op papier en in de praktijk

Burgy Bouwbedrijf staat voor kwaliteit. Hoe maken we afwegingen bij ingrepen in monumenten? We hebben onze technische vakkennis een slag verdiept met flink wat achtergrondinformatie over kwaliteit en de uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). In de dagelijkse praktijk hebben we veel te maken met werkzaamheden die beschreven worden in de URL 3001 “Historische Houtconstructies”, URL 4001 “Historisch Timmerwerk”, URL 4003 “Historisch Metselwerk” en URL 4006 “Historisch voegwerk”.

Om het begrip kwaliteit letterlijk tastbaar te maken hebben we een balkkop, een kozijn en een onderdorpel aangescherfd. Daarbij stuitten we op verschillende dilemma’s en leerden we om onze ingrepen te bevragen: hoe pas je de URL toe tijdens werk en hoe ga je hiermee om? Het leverde een mooie gedachtewisseling op over de begrippen conserveren, repareren en vervangen, de drie trappen van de restauratieladder, waarbij de derde trede - vervangen - weer is onderverdeeld in kopiëren, imiteren en verbeteren. Het ging er niet zo zeer om het juiste antwoord maar om de opgaven met een open, nieuwsgierige houding te benaderen, waarin aannames plaatsmaken voor onderzoek.

Met de informatiekaart die Menno heeft gemaakt over constructie-timmeren*, hebben onze vaklieden een mooi ‘spiekbriefje’, waar ze op kunnen terugvallen als ze kwaliteit in de praktijk brengen op de steiger.

*Er ontstaat een mooie serie want er zijn nu informatiekaarten over balkkopherstel, onderdorpel met stijlstukken, metselwerk inboeten, voegwerk herstel en nokvorsten smeren.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Techniekdag 2019

De juiste vragen stellen en goed samenwerken in een groeiend bedrijf

In de workshop Communicatie gingen we oefenen met gesprekstechnieken. Aan de hand van een vraagstuk dat alleen is op te lossen als je de juiste vragen stelt, werden we ons bewust van het effect van een open vraag en een gesloten vraag. We merkten het belang van een goede samenwerking en het gevaar van aannames. Dat was een beetje confronterend, want zoals vaak in de bouwbranche zien we ook onder onze collega’s veel oplossingsgerichte types, die vaak handelen vanuit aannames. Dit bevordert het tempo, maar niet altijd de analyse en de kwaliteit. Als we met dat inzicht naar huis gaan, heeft de dag heel veel opgeleverd.

Met een oefening over zwermintelligentie konden we aan den lijve ervaren dat een groep weet meer als ze samenwerken dan wanneer ze enkel naar de leidinggevende kijken. Naar elkaar luisteren, taken verdelen en bijsturen indien nodig zijn heel belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken. De opdracht was om in 20 minuten een brug van 15 vellen papier en een Prittstift te bouwen, waar een speelgoedautootje overheen moest kunnen rijden. Dit gaf veel hilariteit, maar ook bracht het de inzichten over leiderschap, focus en flexibiliteit. We herkenden de valkuil om gelijk te gaan starten zonder eerst iedereen gehoord te hebben en de verschillende opties met elkaar te bespreken. Ook waren we ons bewust van het belang om iedereen bij het proces betrekken en de verschillende taken verdelen. We hebben veel opgestoken om na de Techniekdag in de waan van de dag vast te houden en in de praktijk te brengen.

Meer leren over stopverf

In een interactieve workshop kregen we eerst algemene informatie over wat stopverf is en hoe je ermee om gaat. We komen het gebruik van stopverf veel in ons werk tegen en nu mochten we zelf proberen stopverf op de juiste manier aan te brengen. Lijkt eenvoudig, is het niet, zo bleek. Daarna maakten we kennis met de verschillende technieken (o.a. renoseal) en leerden we muurverf (silicaat, latex e.d.) te herkennen.

Ruim 175 jaar vakmanschap

Bij Burgy vinden we het belangrijk dat mensen op hun plek zitten en het naar hun zin hebben. Iedere keer als we een jubileum vieren, zien we dat als een goed teken. Op de Techniekdag hebben we 13 jubilarissen in één keer gefeliciteerd met hun jubileum van 10 jaar, 12,5 jaar, 15 jaar, 20 jaar en zelfs 30 jaar. Samen zijn ze goed voor ruim 175 jaar vakmanschap!

Nogmaals van harte, Cara, Eelke, Gilles, Jan-Willem, Jeroen, Johan, John, Jorrit, Jos, Marco, Merijn, Mustafa en Peter! Zet er nog vele jaren bij!

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Techniekdag 2019