Kwaliteit en certificering

Kwaliteit vinden we belangrijk en dat maken we graag tastbaar. Nederland zou Nederland niet zijn zonder diploma’s en certificaten. Ook bedrijven kunnen diverse ‘papiertjes’ halen. Bij Burgy Bouwbedrijf stimuleren we alle medewerkers om goede diploma’s en certificaten te behalen. Als bedrijf doen we daar natuurlijk niet voor onder.

Burgy Bouwbedrijf is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf en voert het keurmerk van de stichting ERM
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Certificaten? Check!

Met trots zetten we onze papieren op een rij.

Erkend Restauratie Bouwbedrijf
Burgy Bouwbedrijf is sinds 1997 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bouwbedrijf en lid van de Vakgroep Restauratie. De criteria voor dit certificaat zijn hoog. Een onafhankelijke bedrijfstoetsing gaat hieraan vooraf. De Vakgroep Restauratie is opgericht in 1980 en telt 45 leden.

Bekijk het certificaat: Erkend Restauratie Bouwbedrijf.

Gecertificeerde timmerwerkplaats
Sinds 2009 is onze timmerwerkplaats gecertificeerd. Dat wil zeggen dat al het in onze machinale timmerwerkplaats en spuiterij geproduceerde of herstelde buitengeveltimmerwerk voor restauratieprojecten (ramen, deuren, kozijnen, goot- en lijstwerk) voldoet aan de zeer strenge proces- en productiecriteria, die de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) voor restauratiewerk hanteert. Deze zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn BRL-ERM 4000 'Onderhoud en restauratie monumenten'. Er zijn slechts 5 bedrijven in Nederland, die dit certificaat hebben.
Bekijk hier het certificaat: Historisch Timmerwerk/Geveltimmerwerk.

Erkend Leerbedrijf
Burgy Bouwbedrijf is een Erkend Leerbedrijf. Een goede opleiding van onze mensen vinden wij belangrijk, voor het werk maar ook voor de medewerker zelf, zijn/haar ontplooiing en loopbaan. Restaureren stelt hoge eisen aan vakmanschap en leerlingen moeten beschikken over de nodige creativiteit en zorgvuldigheid. Ze volgen allemaal de restauratieopleiding, zodat ze goed zijn toegerust op het werken in de restauratie en kunnen voldoen aan de hoge eisen. We bieden studenten en leerlingen allerlei stage- en opleidingsplaatsen.

Bekijk hier het certificaat: Wij leiden vakmensen op.

VCA Certificaat
Met het behalen van het VCA certificaat tonen wij aan dat wij er alles aan doen om aan de ARBO wet- en regelgeving te voldoen en om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Veilig, gezond en milieubewust werken staan bij ons centraal. Wij monitoren onze projecten van start tot oplevering op deze punten.
Bekijk hier het certificaat: VCA-certificaat.

Intern kwaliteitssysteem
Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en het kunnen bewijzen. Als Erkend Restauratie Bedrijf werken wij al jaren met een intern kwaliteitssysteem. Wij hebben onze manier van werken vastgelegd in de nodige procedures en wij zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd. Niet alleen de vraag vanuit de markt, maar ook onze hoge kwaliteitseisen en de daarbij behorende manier van werken zijn onlosmakelijk verbonden met ons managementsysteem voor kwaliteit.

Bekijk hier het certificaat: Certificaat 9001 -2015 ISO.

Lid van Bouwend Nederland en Bouwgarant
Burgy Bouwbedrijf is lid van Bouwend Nederland. Indien gewenst verstrekken wij vanzelfsprekend een  garantie onder BouwendNederland/ BouwGarant.  
Bekijk hier onze lidmaatschapsbewijzen: Bouwend Nederland en Bouwgarant.

Burgy Bouwbedrijf Certificaten en brancheverenigingen