Natuurlijk duurzaam

Als je restaureert, herstel je wat van waarde is en geef je dat door aan volgende generaties. Dat is heel duurzaam. Voor ons is dit dagelijks werk en al zo lang, dat je er niet altijd bij stilstaat. Dat bedoelen we met ‘natuurlijk duurzaam’: het hoort bij ons werk en zit in ons DNA. Op deze basis bouwen we verder aan een expliciet beleid om continu en structureel aan duurzaamheid te werken.  

Verduurzaming van je monument of erfgoed? Lees hier meer over subsidies, vergunningen en andere zaken die interessant voor je kunnen zijn.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Natuurlijk Duurzaam Verduurzaming Shellkantoor Den Haag
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Foto boven: de restauratie van het C30 kantoorgebouw van Shell in Den Haag stond in het teken van verduurzaming van dit enorme monument, gebouw in twee fases in het begin van de twintigste eeuw. 

De bouwstenen van ons beleid

Duurzaamheid is een ruim begrip. Daarom gaan we voor ons beleid uit van vier behapbare bouwstenen: kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, kortweg KVGM. Zo kunnen we doelgericht op deze onderdelen sturen, zonder het onderlinge verband te verliezen. We voeren een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid. De verantwoording en rapportage hiervan komen in ons kwaliteitshandboek, dat we continu onderhouden. Dit handboek vormt ook de basis voor onze certificeringstrajecten, die grote raakvlakken met duurzaamheid hebben, in het bijzonder ISO 14001 voor het milieumanagementsysteem in onze bedrijfsvoering, op de bouwplaatsen en in ons bedrijfsgebouw.

We omarmen de VN-ambities

Daarnaast sluiten we aan op het mondiale duurzaamheidsplan van de Verenigde Naties, net als steeds meer andere bedrijven en overheden. De VN heeft in dit grote plan zeventien zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) uitgewerkt, waarmee je als organisatie aan de slag kunt om bij te dragen aan een duurzame wereld. We hebben gekozen voor zes SDG’s die voor ons werk het meest relevant zijn. Daar richten we ons de komende jaren op:

  • Goede gezondheid en welzijn;
  • Kwaliteitsonderwijs;
  • Waardig werk en economische groei;
  • Duurzame steden en gemeenschappen;
  • Verantwoorde consumptie en productie;
  • Klimaatactie.

De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties waar Burgy zich verwant mee voelt

Deze zes SDG’s hebben we bij Burgy omarmd. Ze sluiten goed aan op het bestaande KVGM-beleid, zodat we er samen met alle medewerkers stapsgewijs en doelgericht aan kunnen werken.

Op de goede weg

In diverse SDG-trajecten zijn we al een eind op weg en boeken we mooie resultaten. Denk aan ons ontwikkelings- en opleidingsbeleid, waaronder de Burgy Vakschool. Daar geven we kennis door aan de volgende generaties. Of denk aan onze arbeidsvoorwaarden, ons arbo- en veiligheidsbeleid (we werken volgens de normen van de Safety Culture Ladder) en aan de programma’s om het welzijn en de gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Goed werkgeverschap is een belangrijk aspect van duurzaamheid; daar zijn we ons zeer bewust van. Als het gaat om klimaatactie, met directe impact, kun je denken aan ons vrijwel klimaatneutrale bedrijfsgebouw, ons elektrische bedrijfswagenpark en de promotie van woon-werkverkeer per fiets of openbaar vervoer. Met ons restauratiespecialisme zelf verduurzamen we gebouwen en maken we de gebouwen toekomstbestendig! Door doelgerichte en meerjarige sponsoring van diverse projecten willen we een extra steentje bijdragen aan een inclusievere samenleving. We zijn goed op weg en altijd op zoek naar nieuwe initiatieven.

Burgy Bouwbedrijf Burgy Vakschool Restauratie Vakmanschap Opleiden

De training Nokvorsten smeren is onderdeel van het programma van de Burgy Vakschool. Voor onze vaklieden worden speciaal op maat trainingen en opleidingen ontwikkeld om ons restauratievakmanschap naar een steeds hoger niveau te brengen en door te geven aan de jongere generatie. 

Verduurzamen doe je samen

Tegelijkertijd beseffen we goed dat de bouw een van de meest vervuilende sectoren van de economie is. Namelijk door de impact op de natuur en de mens tijdens de bouw en door het gebruik van grondstoffen die CO2-uitstoot veroorzaken. Toegegeven, in de restauratiesector is die impact kleiner, maar hoe dan ook dragen we bij aan de opwarming van aarde, de klimaatverandering, waar we juist tegen strijden. Daarom moeten we meer maatregelen nemen. Dit doen we ook samen met onze leveranciers en klanten, waarmee we graag in gesprek gaan over duurzaamheidsmogelijkheden. Maar ook bij onszelf kweken we meer bewustzijn, zodat iedereen bij Burgy goed beseft hoe ons werk bijdraagt aan de klimaatverandering, en wat we zelf kunnen doen om die impact zo klein mogelijk te houden. Daar horen ook afvalverwerking, hergebruik en het tegengaan van verspilling bij. Allemaal aspecten van duurzaamheid die in ons dagelijkse werk het verschil maken. Na ons kantoor en de timmerfabriek, gaan we ook werken aan de verduurzaming van de bouwplaatsen, ons transport en dat van onze leveranciers.

Burgy Bouwbedrijf Emissieloze Bouwplaats Binnenhof Den Haag i.s.m. Heijmans

In samenwerking met Heijmans werken we in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf aan de renovatie en restauratie van de gebouwen van de Eerste Kamer en de Raad van State aan het Binnenhof in Den Haag. Duurzaamheid staat daarbij hoog op de agenda. We werken aan een zero emissie bouwplaats, een ware ontdekkingstocht. 

Ook kwaliteit is duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid liggen dicht tegen elkaar aan. In certificatieprocedures wordt kwaliteit dan ook steeds vaker mede gemeten in termen van duurzaamheid. Zo maken keurmerken zowel onze kwaliteit als onze duurzaamheid zichtbaar voor klanten, leveranciers en andere partners. Keurmerken horen daarom integraal in dit verhaal.
Bekijk hier onze keurmerken en certificaten: Kwaliteit en Certificering.

Onze restauratieprojecten liggen bijna altijd in kwetsbare, historische binnesteden. In ons mobiliteitsplan houden wij rekening met het zo min mogelijk belasten van die prachtige binnesteden, onder andere door op de fiets naar onze projecten te gaan. 

Burgy Bouwbedrijf op de fiets naar restauratieprojecten in de historische binnenstad