Natuurlijk duurzaam

We hebben de laatste jaren al stappen gezet om duurzamer te werken. Toch kan het altijd beter. We willen een actieve bijdrage leveren aan een eerlijke en duurzame toekomst.

 

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Natuurlijk Duurzaam Verduurzaming Shellkantoor Den Haag
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

De wereld van nu vraagt om een goed besef van de impact die wij met onze levensstijl en manier van werken hebben op het milieu en het klimaat. Ons gezond verstand heeft gezorgd voor een goede basis. Nu is het moment om onze duurzaamheidsdoelen helder te benoemen en ons gedrag en beleid daarop af te stemmen.

Restaureren met kwaliteit

Restaureren is een zeer duurzame manier van bouwen. Kwaliteit van de uitvoering staat hierbij voorop en behoud van historische materialen heeft de voorkeur boven vervangen. Na restauratie kan een monument er, met goed onderhoud, weer 50 jaar tegenaan. Zo maken we historische gebouwen, ons erfgoed, toekomstbestendig en houden we ze in stand voor de generaties na ons.

Spiegel: Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de Verenigde Naties

Onze kernwaarden vormen onze leidraad. We hebben deze gespiegeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals ofwel SDG’s) van de Verenigde Naties. In het bijzonder sluit onze visie aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Kwaliteitsonderwijs (SDG 4), Waardig werk en economische groei (SDG 8) Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en Klimaatactie (SDG13).

De duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties waar Burgy zich verwant mee voelt

Energiezuinige monumenten

Ook monumenten gaan mee in de energietransitie, zodat minder en liefst geen fossiele energie verbruikt wordt voor een prettig leefklimaat. Dagelijks zijn wij bezig met de enorme verduurzamingsopgave die ook in erfgoed nodig is. We passen nieuwe installatietechnieken toe, isoleren monumenten met gebruik van nieuwe, duurzame materialen en hergebruiken zoveel als kan historische materialen. Verduurzaming vereist maatwerk want met verduurzamingsmaatregelen veranderen bouwfysische processen in een monument. Dat kan vochtproblemen veroorzaken met als gevolg schade door rot, schimmels of zwammen.

Tip Wilt u uw monumenten verduurzamen? Onderzoek dan of uw gemeente hiervoor subsidies beschikbaar stelt. Overigens zijn verduurzamingsmaatregelen vergunningsplichtig. Voor meer informatie over vergunningen kunt u eveneens bij uw gemeente terecht. 

Om u op weg te helpen hebben we een aantal handig links verzameld. Download ze hier: Burgy Bouwbedrijf Tips verduurzaming

Een kleinere voetafdruk

Ondernemen en restaureren heeft impact op het milieu. Om onze voetafdruk zo klein mogelijk te maken, hebben we ons bedrijfsgebouw energieneutraal gemaakt met zonnepanelen en warmtepompen. Op de bouwplaats, in de keuze van bouwmaterialen, ons vervoer en wagenpark, waarbij we overschakelen naar elektrisch rijden, nemen we maatregelen om zo min mogelijk te vervuilen.

Zorg voor het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling vormen uitgangspunten voor onze dagelijkse bedrijfsvoering. Vanuit het duurzaam ondernemen richten we ons op het continu en waar mogelijk verbeteren van de milieuprestaties. Met het certificaat ISO 14001 voor een milieumanagementsysteem zorgen we voor passend milieubeleid in onze bedrijfsvoering, op onze bouwplaatsen en in ons bedrijfsgebouw.

Werken aan gelijke kansen voor alle kinderen met JINC

We gunnen ieder kind kansen op een mooie loopbaan in een beroep dat bij hen past. Daarom is Burgy een samenwerking gestart met JINC. Door bliksemstages in onze timmerfabriek, sollicitatietrainingen en deelname aan 'Baas van morgen' willen we een verschil te maken in het leven van kinderen, die opgroeien met minder voorbeelden om zich heen van een werkzaam leven. 

Burgy Bouwbedrijf JINC Bliksemstage in de werkplaats

JINC Bliksemstage: leerlingen maken een gereedschapskist.

Duurzaam met elkaar werken

Door te investeren in veiligheid en duurzame inzetbaarheid bieden we onze collega’s de kans op een gezonde en interessante loopbaan. We werken bewust aan langdurige, prettige en stabiele relaties met alle partijen die betrokken zijn bij onze projecten.

De 21e-eeuwse restauratieprofessional

Om ons erfgoed duurzaam te behouden voor de toekomst zijn goed opgeleide professionals nodig. De 21e-eeuwse restauratieprofessional combineert technische kennis om monumenten te restaureren met vaardigheden om projecten in samenwerking tot een goed resultaat te brengen.

Burgy Vakschool

Burgy is van oudsher een grote speler in het opleiden van restauratieprofessionals. Gemiddeld hebben we 20 leerlingen van mbo-opleidingen in dienst. Hbo- en wo-studenten kunnen bij ons terecht voor een stage of afstudeerprojecten. Onze collega’s blijven zich in hun loopbaan ontwikkelen door cursussen en opleidingen. Al onze opleidingsactiviteiten hebben we gebundeld en geborgd in de Burgy Vakschool.

Burgy Vakschool Timmerlieden Restauratietraject

De Burgy Vakschool: praktijkles tijdens het restauratietraject voor jonge timmerlieden

Sponsoring

We investeren regelmatig in maatschappelijke initiatieven die passen bij onze waarden en bij onze passies. Erfgoed, onderwijs, architectuur, beeldende kunst en sport liggen ons na aan het hart. Met veel plezier dragen we, soms al jaren, bij aan een breed scala aan evenementen en organisaties.

Zestien collega's hielpen Stichting Jarige Job met het inpakken van 300 verjaardagsboxen. De verjaardagsboxen gaan naar kinderen in Nederland die in armoede leven. Ieder jaar verstuurt Stichting Jarige Job er ruim 80.000!

Burgy Bouwbedrijf vrijwilligerswerk bij Stichting Jarige Job