Nieuwe fundering voor Huis Nolet
Huis Nolet, Schiedam. Restauratie Burgy Bouwbedrijf. Funderingsgerstel
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Titanenklus onder Huis Nolet

Onlangs beleefde het team een champagne-momentje toen DS Bouw de eerste funderingspaal de grond in drukte onder Huis Nolet in Schiedam. Dit gebeurde heel voorzichtig met gespecialiseerde apparatuur. Heien brengt in deze historische omgeving te veel risico met zich mee.

De aanpak van de fundering gaat gepaard met grond-, hei- en betonwerk. Dit unieke deelproject van de grootscheepse restauratie van Huis Nolet is door Burgy zorgvuldig voorbereid in samenwerking met alle bij de restauratie betrokken partijen. De vloeren zijn zorgvuldig genummerd, uitgenomen en opgeslagen. Het funderen vereist uitgebreid stut- en stempelwerk, met vijzels worden de muren ondersteund. Naast een nieuwe fundering zijn ook de nodige installaties, leidingwerk en isolatie aangebracht.

Meer informatie over dit project: Huis Nolet, Schiedam