Certificaten leiderschap voor voorlieden en uitvoerders: gefeliciteerd!
Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor uitvoerders en voorlieden
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Dertien voorlieden en uitvoerders volgden dit jaar onder de vlag van de Burgy Vakschool een leiderschapsprogramma over gedragsvoorkeuren, gesprekstechnieken, effectief delegeren en samenwerken. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn naast vakmanschap een belangrijke basis om restauratieprojecten tot een succes te maken. Fred, Rian, Joris, Jos, Erwin, Arjan, Bas, Johan, Kevin, Kevin, Maurice, Stefan en Henry hebben onlangs het leiderschapscertificaat behaald. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor voorlieden en uitvoerders

Vincent Heijker ontwikkelde samen met Elise Burger van Building Human Talent het programma van 6 groepsbijeenkomsten en per persoon 4 individuele gesprekken. “Binnen de Burgy Vakschool geven we veel aandacht aan het restauratievak. Het programma met de vaklieden ‘Restauratie Timmeren’, dat onlangs is afgerond, is hier een voorbeeld van. De inbreng van de ervaring opgedaan binnen de door Burgy uitgevoerde projecten te combineren met externe expertise maakt de Burgy Vakschool zo waardevol”, vertelt Vincent, “maar de Burgy Vakschool doet nog veel meer. Naast de vakinhoudelijke kennis en kunde is er ook veel aandacht voor de ontwikkeling van onze voorlieden en uitvoerders. We hebben in het leiderschapsprogramma ook de inbreng van werkvoorbereiding, projectleiding en directie meegenomen. We moeten het samen doen. Iedereen heeft zijn kwaliteit, expertise en ervaring en daar willen we zoveel mogelijk synergie uit halen. En we krijgen zo een hechtere band met elkaar.”

Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk ging de groep aan de slag met vragen als ‘waar loop je tegen aan?’ en ‘wat vind je lastig?’. Een gemeenschappelijke deler van de voorlieden en uitvoerders is hun praktische instelling: ‘niet lullen maar poetsen’. Rian, Johan en Erwin blikken terug op een paar onderwerpen die de revue zijn gepasseerd: een Talent Management Analyse, 360° feedback, analyse van gedragsvoorkeuren via de DISC-methode, gesprekstechnieken en effectieve manieren van delegeren.

Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor voorlieden en uitvoerders

Rian: “Voor mij was het programmaonderdeel DISC een echte eyeopener. Je vult een stuk of 20 vragen in, die zó slim bedacht zijn dat ze een verbluffend herkenbaar en accuraat beeld geven van hoe je bent. Daar stonden we allemaal van te kijken. Mijn kleur is rood met een beetje blauw. Ik heb moeite met terughoudende mensen die de kat uit de boom kijken. Dat was verhelderend. De DISC-methode heeft me van ergernis naar inzicht geholpen. Ik heb nu meer ruimte om de ander anders te benaderen als ik iets voor elkaar wil krijgen. We zijn allemaal techneuten, maar in een heel sociaal beroep beland, van timmerman naar een leidinggevende, sturende rol op de bouwplaats. Het leiderschapsprogramma is heel waardevol geweest, ook voor mij als oude rot.”

Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor voorlieden en uitvoerders

Johan: “Ik ben vrij direct: rood met een beetje blauw. Rode types willen graag gauw vooruit en snel hun doel bereiken. Die mentaliteit was vroeger in de bouw heel normaal. Tegenwoordig is het allemaal wat ‘groener’, zachter. Daar krijg ik soms wel wat jeuk van, maar ik heb nu geleerd meer geduld op te brengen en open te staan voor de ander. Door echt even te luisteren naar elkaar en de tijd te nemen krijg ik een beter beeld van de ander, wat hij nodig heeft en op welk niveau hij zit. In plaats van gelijk heel werkgericht te beginnen begin ik nu met meer open vragen als hoe zou jij dat aanpakken, waarom, etc. Zo gaat de ander meer zelf na denken en zichzelf meer verantwoordelijk maken. Dat geeft mij meer rust en ruimte om nog beter een project te leiden. Ik vond het eerst wat zweverig allemaal, maar de 360° feedback heeft me aan het denken gezet over hoe ik in elkaar zit en hoe anderen mij zien. Met die verschillen ben ik dagelijks mee bezig, bewust en onbewust, om dit toe te passen. Als iets mis gaat, kan ik veel beter een stapje terug doen en kijken hoe ik de boodschap wel over kan brengen in plaats van alleen fouten benadrukken.”

Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor voorlieden en uitvoerders

Erwin: “Om goed te delegeren hebben we geleerd de LSD-methode toe te passen: luisteren, samenvatten en doorvragen. Je kunt er niet vanuit gaan dat iemand direct begrijpt wat hij moet doen. Dingen worden vaak niet goed begrepen, door een taalbarrière bijvoorbeeld of omdat iemand de opdracht anders interpreteert. Miscommunicatie ligt aan twee kanten. Je kunt de ‘fout’ niet zomaar bij de ander leggen, maar je kunt wel zelf zorgvuldig delegeren. Ik ben daar nu heel bewust mee bezig en merk dat ik nu meer rust heb om er de tijd voor te nemen. Dat brengt levens- en werkervaring mee, maar met dit leiderschapsprogramma is het in een stroomversnelling gekomen. Je begrijpt je positie beter. Goed delegeren heeft ook te maken met het overdragen van de verantwoordelijkheid. Ik heb de neiging de verantwoordelijkheid bij mezelf te houden, maar als je de verantwoordelijkheid over draagt aan de ander, dan zie je dat die veel sneller dingen signaleert als het mis dreigt te gaan en eerder zelf gaat nadenken over een oplossing.”

Burgy Vakschool Leiderschapsprogramma voor voorlieden en uitvoerders

Trainers Cobi van Velzen en Sabine Baltussen van Building Human Talent verzorgde de trainingsdagen: “De groep voorlieden en uitvoerders bij Burgy is heel gemêleerd in leeftijd, ervaring en houding. Sommige deelnemers waren gelijk veel aan het woord, anderen waren in het begin wat stiller, maar al snel ontstond er een open sfeer, waarin mensen zich kwetsbaar durfden op te stellen. We horen terug dat de deelnemers merken dat dat ze veel bewuster bezig zijn met communiceren. Dat is heel goed om het geleerde vast te houden en door te ontwikkelen in de toekomst. In de individuele gesprekken hebben wij veel vertrouwen ervaren. Dat werkt ook door in de groepsactiviteiten. Er was onderling een harmonieuze en veilige sfeer.”

De evaluatie van het programma was lovend. De deelnemers gaven aan op tal van communicatieve aspecten vooruitgang te hebben geboekt zoals grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, anders positioneren, rust creëren, meer delegeren en de verantwoordelijkheid op de juiste plek leggen, regie nemen, de behoefte van de ander/collega serieus nemen, gevoel durven delen. Prachtige resultaten: hulde!

Lees hier verder over het programma ‘Restauratie Timmeren’:

 

Burgy Vakschool