Burgy's Timmerfabriek

Amphoraweg 1, Leiden
Burgy Bouwbedrijf Jorrit Calculator
Meer weten?
Vraag het Jorrit!
Timmerfabriek Burgy Bouw Bedrijf heeft KOMO certificaat
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Hoge moeilijkheidsgraad maakt ons werk leuk

Onze KOMO-gecertificeerde timmerfabriek vormt het hart van ons bedrijf. Chef Timmerfabriek Gidion en timmerlieden Gert, Erik en Joris herstellen hier kwetsbare monumentale deuren, kozijnen, lambriseringen en dergelijke voor de vele mooie monumenten die wij restaureren. Als een historisch onderdeel echt niet meer te redden is, wordt naar de oorspronkelijke detaillering een nieuw exemplaar gemaakt.

Foto bovenaan: Gidion en Johan bespreken de uitvoering van een werk. Bij timmerwerk moet je altijd twee stappen vooruit denken.Gidion, Gert, Erik en Joris worden in hun werk bijgestaan door Ramon, die de werkzaamheden coördineert, en Marcel, die zorgt voor de inkoop van hout. De timmerfabriek is uitgerust met een geavanceerd machinepark en een spuiterij.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek CNC-machine Biesse 5 assen

Erik heeft de bewerkingen geprogrammeerd voor het maken van een daklijst met de CNC-robot. De daklijst is voor de kiosk in Wassenaar die onze vaklieden hebben gerestaureerd.

De vijfassige CNC-robot met 46 verschillende freeskoppen betekent de introductie van een flink stuk digitalisering in het ambachtelijke timmerwerk en een verbreding van het timmervak. Een eenvoudige handzaag blijft echter ook een essentieel gereedschap in de timmerfabriek!

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Gidion herstelt een historische buitendeur voor het Wereldmuseum Leiden.

ERM-certificaat (KOMO)

In 2010 kreeg onze timmerfabriek het KOMO-certificaat. Daar zijn we heel trots op. Er is maar een handvol bedrijven in Nederland dat dit certificaat heeft. We werken volgens de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) en de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen - URL 4001) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Ons timmerwerk voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Elke houtverbinding moet op de tiende millimeter nauwkeurig kloppen, en we voeren gestandaardiseerde controles uit. Het hout dat we gebruiken, wordt constant bevochtigd en wij controleren de kwaliteit nauwkeurig.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Voor een pakhuis in Schiedam maakt Erik vensters met ronde bovendorpels, notoir lastig werk. In het pakhuis ontbreken alle kozijnen, maar gelukkig stond in een hoekje nog één exemplaar om de historische detaillering van te kopiëren. In totaal worden 72 kozijnen gemaakt.

We voeren regelmatig lijmtesten uit en doen veel onderzoek naar het gebruik van de juiste (duurzame) houtsoorten. Bij de testen wordt het proefstuk onder heel extreme omstandigheden versneld verouderd om te kijken hoe sterk de lijmverbindingen zijn. Voor deze testen slagen wij met vlag en wimpel. Wij werken er met z’n allen hard voor om het ERM-certificaat te behouden en continu beter te worden in wat wij doen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Erik heeft al een paar van de in totaal 72 benodigde kozijnen voor het pakhuis in Schiedam klaar. De kozijnen worden in onze spuiterij in de grondlak gezet.

Twee stappen vooruit denken

Historisch timmerwerk vraagt om een goede voorbereiding: tekeningen bekijken, de mogelijkheden om details te maken bespreken, het werk in je hoofd voor je zien. Tijdens het productieproces denken wij altijd een of twee stappen vooruit. Als je het hout gaat aftekenen, moet je al weten hoe je gaat zagen of frezen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Zo kwam een deur van de directievilla van het SOL/Cereolcomplex in Utrecht binnen in onze timmerfabriek. Gert ging ermee aan de slag.

En als je aan het zagen bent, weet je al hoe je daarna wil gaan schaven. Een ervaren timmerman kan het werk visualiseren voordat hij of zij begint. Je leert het vak door vooral veel te oefenen met de machines en heel veel vragen te stellen aan de ervaren collega’s.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Gert verwijderde de te zeer door houtrot aangetaste dorpel en het onderste deel van de stijlen en heelt ze aan met Oregon Pine.

Geen dag hetzelfde

Het werk in de timmerfabriek is afwisselend. De ene keer wordt met veel zorg een enkel kruiskozijn hersteld. De andere keer wordt 1600 meter lambrisering keurig gefreesd. Dan staan er historische kozijnen klaar om ‘op de mal’ te kopiëren. Dat betekent dat de nieuwe kozijnen precies even scheef of krom gemaakt worden als de historische kozijnen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Joris kopieert een historische deur, die niet meer te herstellen was. Daarbij volgt hij nauwkeurig de historische detaillering, compleet en al met historische verbindingen.

We vervangen historische kozijnen (of andere onderdelen) overigens alleen als ze echt niet meer te redden zijn. Zoals ook staat voorgeschreven in de Restauratieladder van de Stichting ERM streven wij ernaar dat er zoveel mogelijk historisch materiaal bewaard blijft. Steeds is het weer een uitdaging om de beste oplossing te vinden voor het monumentale onderdeel.

Lees ook: 

Kiosk, Wassenaar

Directievilla SOL/Cereolcomplex, Utrecht

Ben je enthousiast geworden?

Bekijk dan hier de mogelijkheden voor een leerwerkplek, een stageplaats of een baan bij Burgy Bouwbedrijf: Werken en leren.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Timmerfabriek

Andere gerelateerde projecten
Kozijnen voor restauratie Plantsoen Leiden komen uit timmerfabriek Burgy Bouwbedrijf
Plantsoen 1-3. Kozijnen komen uit onze timmerfabriek
Leiden
Poortdeuren zijn gemaakt in timmerfabriek Burgy Bouwbedrijf
Olieslagerlaan. Poortdeuren zijn gemaakt in onze timmerfabriek
Haarlem