Shell Kantoor

Locatie
Den Haag
Opdrachtgever
Shell
Shell kantoor Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Restauratie in de brede zin van het woord

Aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag is in 1915-1917 naar ontwerp van de Gebr. Nieukerken een kantoor gebouwd voor de Bataafse Petroleum Maatschappij, tegenwoordig welbekend als Shell International. In 1928-1930 is het gebouw uitgebreid in dezelfde traditionalistische stijl. Na de restauratie van de gevels en daken van 2015 tot 2017 is Burgy Bouwbedrijf nu - in 2019-2020 - terug voor het herstel van onder andere 2.350 kozijnen van het enorme pand.

De restauratie bij Shell behelst alle aspecten van restauratie, van ruwbouw tot fijn aftimmerwerk. De hoofdmoot van de restauratie vormt het herstel van de 2.350 kozijnen van het enorme pand. Daarnaast wordt gewerkt aan constructief metselwerk, constructief betonherstel, stucwerk van de betonnen kolommen in het pand, het stucwerk en het monumentale wandtegelwerk van de monumentale trappenhuizen, herstel van al het glas-in-lood en natuurstenen vloeren in de monumentale ruimtes, de betimmeringen in de monumentale boardrooms en herstel van de kapconstructie.

Meer over de restauratie van de kozijnen:
Aanneemovereenkomst Shell getekend, Restauratie van 2.350 kozijnen

Meer over de veiligheid op de bouwplaats bij Shell:
Veiligheid op het allerhoogste niveau

Meer over de aanpassingen voor de glazen overkapping van de binnentuin:
Kapvoet C30-gebouw Shell aangepast voor glazen overkapping binnentuin

Tekst loopt door onder de foto

Shell kantoor Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf

Héél véél vierkante meters gevel en dak 

Van 2015 tot en met 2017 restaureerde Burgy Bouwbedrijf het enorme pand samen met Hurks Bouw uit Den Bosch. In totaal is maar liefst 7000 m2 dakoppervlakte en circa 9700 m2 geveloppervlakte gerestaureerd.

Grondige restauratie

Onder het toeziend oog van een team van veiligheidskundigen is het gehele casco van het hoofdkantoor van Shell grondig gerestaureerd. Wij hebben onder andere het gehele dak voorzien van nieuw leien, alle zinken goten vernieuwd en delen van de oude loodaansluiting vervangen. Ook zijn er kilometers panlatten aangebracht om het dak te voorzien van voldoende ventilatie. Het timmerwerk van de dakconstructie en de dakkapellen is grondig aangepakt.

Het gevelmetselwerk was beschadigd door zettingen van het gebouw en schade door corrosie van (blind)staal. Veel scheuren zijn ingeboet en het voegwerk is partieel hersteld. Daarnaast zijn alle sierankers van de gevel teruggebracht in originele staat. Door de vele stalen doken was het ook noodzakelijk om veel van de natuursteen elementen te demonteren en te restaureren.

Het houtwerk van alle goten, dakkapellen, sierlijsten maar ook alle staalwerken staan weer strak in de lak. Als bekroning van deze prachtige restauratie is de klokkentoren voorzien van een nieuw torenkruis en schitteren de gerestaureerde wijzerplaten weer boven de Haagse daken uit.

Burgy Bouwbedrijf Jeroen Directie
Meer weten?
Vraag het Jeroen.
Een kijkje vanaf de steigers rondom het hoofdkantoor van Shell 2015-2017
Houtrot herstel dak Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
De restauratietimmerman maakt kozijnen voor het Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Plaatsen van leilatten op het dak van het Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Herstel van metselwerk. Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Plaatsen natuurstenen tympaan. Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Luchtfoto. Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Klok. Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Detail gevel. Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Shell kantoor, Den Haag. Restauratie Burgy Bouwbedrijf
Andere gerelateerde projecten
Restauratie/onderhoud CAOP aan het Lange Voorhout, Den Haag door Burgy Bouwbedrijf
Restauratie/Onderhoud CAOP, Lange Voorhout
Den Haag