Plekken van plezier
Burgy Bouwbedrijf doet mee met Open Monumentendag 2019 Plekken van plezier
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Bezoek op zaterdag 14 september tijdens Open Monumentendag vier van onze bijzondere restauratieprojecten: Design Museum Huis Dedel in Den Haag, Dolhuys (Museum van de geest) in Haarlem, Stadhuis Utrecht en Huis te Warmond in Warmond. Onze medewerkers leiden u graag rond.

Design Museum Huis Dedel, Den Haag

Prinsegracht 15, Den Haag
Zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur

Vermoedelijk bouwde Jacob van Campen, de beroemde architect van onder andere het Huygenshuis, Huis Dedel in 1642 voor Mr. Willem Dedel, griffier van de Hoge Raad. Het interieur van Huis Dedel werd geleidelijk aan steeds verfraaid, waardoor het stijlkenmerken uit verschillende periodes vertoont. Absoluut hoogtepunt is het 18de-eeuwse Rococo-stucwerk in het trappenhuis van de Italiaanse kunstenaar David Buono. Vanaf 1909 was Antiquariaat Van Stockum in het pand gevestigd. Sinds 2017 is het huis in bezit van Stichting Huis Dedel. Op dit moment is voorafgaand aan de opening van het eigenlijke Design Museum Dedel een pop-up museum te bezoeken. Bij de restauratie en herbestemming blijven de schitterende historische elementen zorgvuldig bewaard en wordt alle moderne techniek, nodig voor het museum, vernuftig ingepast.

Bron: Open Monumentendag Den Haag

Voor meer informatie: Design Museum Huis Dedel, Den Haag

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Huis Dedel Den Haag Te bezoeken tijdens Open Monumentendag 2019

Dolhuys (Museum van de geest), Haarlem

Schotersingel 2, Haarlem
Zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur

Het voormalig Pest- en Dolhuys is een uniek complex van historische gebouwen. Sinds 2005 is hier ‘het Dolhuys, museum van de geest’ gevestigd. Vanwege een grootschalige restauratie is het museum in 2019 tijdelijk gesloten. Tijdens de Open Monumentendagen krijgt het publiek de unieke kans de restauratiewerkzaamheden te zien en plekken te bezoeken die na heropening van het museum niet meer toegankelijk zijn. De geschiedenis van het Dolhuys begon ruim 700 jaar geleden. Rond 1300 was ten noorden van Haarlem een gemeenschap gesticht voor de opvang van Leprozen. Zij woonden in kleine huisjes rond een kerkje. De eerste vermelding van deze aan St. Jacob gewijde kapel dateert uit 1319. Dit jaar viert het Dolhuys dan ook haar 700ste verjaardag. In de eeuwen daarna heeft het complex altijd een zorgfunctie gehad. Het bood onderdak aan ‘melaatsen, gekken, onaangepasten, alcoholici, hoeren met syfilis, dementerende ouderen, zwervers en mensen in crisis’.

Bron: Open Monumentendag Haarlem

Voor meer informatie: Dolhuys (Museum van de geest), Haarlem

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Dolhuys Haarlem te bezoeken tijdens Open Monumentendag 2019

Stadhuis Utrecht

Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur

Het stadhuis ontstond in de 16e eeuw door samenvoeging van middeleeuwse woonhuizen. Door de eeuwen heen is het complex vele malen verbouwd en uitgebreid, totdat dit het gehele bouwblok innam. De zandstenen gevel in neoclassicistische stijl aan de stadhuisbrug is een ontwerp uit 1823 van stadsarchitect J. van Embden. Op de andere hoek van het complex bevond zich de Waag, waar handelsgoederen werden gewogen. In 2000 is het complex verbouwd naar ontwerp van architect Miralles (EMBT Arquitectes). Afgelopen jaar is het gebouw weer gerenoveerd, waarbij duurzaamheid een rol speelt.

Bron: Open Monumentendag Utrecht

Voor meer informatie: Stadhuis Utrecht

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Stadhuis Utrecht te bezoeken tijdens Open Monumentendag 2019

Huis te Warmond

Herenweg 139, Warmond
Zaterdag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur

De geschiedenis van Huis te Warmond, inmiddels bezit van Vereniging Hendrick de Keyser, gaat terug tot de middeleeuwen. In de loop der eeuwen is het herhaaldelijk verbouwd en aangepast aan de wensen van de bewoners. Sinds 1774 deed het kasteel dienst als zomerverblijf en kreeg het zijn neoclassicistische uiterlijk. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw werden appartementen in het kasteel gemaakt. De bouwdelen van het kasteel stammen uit diverse periodes, in één van de torens restanten zelfs uit de Middeleeuwen. Bijzonder zijn de laat 18de-eeuwse vrijwel gaaf bewaarde interieurs met wandbetimmeringen, schouwen, schilderstukjes en verfijnde stucplafonds en de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen. Na restauratie blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond en komt er een ‘Monument en Bed’ en een informatiepunt voor bezoekers van het landschapspark dat eigendom is van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Op langere termijn zal een aantal vertrekken een representatieve museale inrichting en functie krijgen.

Bron: Burgy Bouwbedrijf

Voor meer informatie: Huis te Warmond

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Huis te Warmond te bezoeken tijdens Open Monumentendag 2019