Theorie en praktijk
Burgy Bouwbedrijf Restauratie BHV Training Brandbestrijding
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

BHV-training brandbestrijding

De kennis en vaardigheden over wat te doen bij brand is weer opgefrist bij onze BHV-ers. In 4 groepen namen 44 medewerkers van Burgy Bouwbedrijf deel aan de BHV-training brandbestrijding. Er werd geoefend met de verschillende blusmethodes (CO2, schuim, blusdeken) en met het handelingsplan als er echt brand zou uitbreken (o.a. het doen van een correcte brandmelding aan de brandweer).

Na het behalen van het BHV-diploma volgen de BHV-ers twee keer per jaar BHV-training om hun kennis op peil te houden en te oefenen met situaties waarvan je hoopt dat je ze niet in het echt tegen komt. De ene keer gaat de BHV-training het over brandbestrijding, de andere keer over EHBO.

Niet alleen de medewerkers die op de steiger staan, deden mee, maar ook heel wat kantoormedewerkers. De BHV-training staat bij ons open voor alle medewerkers omdat we er waarde aan hechten dat ieder weet wat te doen bij een calamiteit.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie BHV Training Brandbestrijding