Kerk Apostolische Gemeente straalt weer
Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Op nummer 1 en 3 van de 1e De Riemerstraat in Den Haag staan de kerk en kosterij van de Katholieke Apostolische Gemeente. Beide monumenten, resp. een rijksmonument en een gemeentelijk monument, zijn in 1868 gebouwd naar ontwerp van de architect C.W. Capellen. Joris, Hugo, Daan en Wesley hebben prachtig werk geleverd bij de restauratie van de daken van beide monumenten. Het torentje van de kerk is een mooi stuk timmerwerk.

SCALA Architecten tekening spant kerk 1e De Riemerstraat Den Haag

Tekening SCALA Architecten

Bij de restauratie van de kerk is het dak geïsoleerd. Alle hemelwaterafvoeren en vergaarbakken zijn vervangen. Ook het lood- en zink is grotendeels vervangen, inclusief de zinken roevenkap van de naastgelegen kosterij.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

Zowel de kerk als de kosterij kregen een nieuwe bliksembeveiliging en op beide gebouwen zijn ladderhaken aangebracht. Tot slot zijn de kerk en de kosterij weer netjes in de verf gezet. In de corridor, die de kosterij met de kerk verbindt, zijn brandvertragende voorzieningen getroffen, de zoldervloer is geïsoleerd en de zolder van de kosterij is gestukadoord en geschilderd.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

Het gehele dakbeschot van de kerk is verwijderd en vervangen voor houten G- en G delen. Het dak is geïsoleerd, waarna een dampopen folie, nieuwe tengels en panlatten zijn geplaatst. Vervolgens zijn op de kerk weer dakpannen gelegd en op het smalle dakvlak – de zg. verjonging in het dak – komen leien.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

Al het lood- en zinkwerk t.b.v. de hemelwaterafvoer is vervangen. Op het centrale deel van het dak van de naastgelegen kosterij is het zinken roevendak vervangen.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

Het torentje van de kerk was behoorlijk aangetast door houtrot. De staanders zijn schuin ingezaagd om tot op het gezonde hout te komen en de door houtrot aangetaste delen zijn verwijderd.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

De nieuwe delen zijn met een liplas verbonden. De in de werkplaats herstelde, opengewerkte panelen zijn teruggeplaatst. Het lijstwerk van het torentje is op enkele plekken aangeheeld.

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie

De lood- en zinkaansluitingen van het torentje zijn grotendeels vervangen. Verder is de zinken rok aan de onderzijde van het torentje, de vogelwering en de bliksemafleiding vervangen. In het verleden zijn bij herstelwerkzaamheden fouten gemaakt die tot houtrot leidden. Dat is weer in orde gemaakt.

PARTNERS

  • Voorbereiding en vergunningsprocedure: SCALA architecten
  • Lood- en zinkwerk: Bernard Schulte BV
  • Bliksembeveiliging: Van der Heide
  • Schilderwerk: FA Onderhoudswerk

Burgy Bouwbedrijf Apostolische kerk Den Haag straalt weer na restauratie