Terugblik leerzame en gezellige Techniekdag 2023
Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

De Burgy Techniekdag, onze jaarlijkse, gezamenlijke opleidingsdag, bood veel variatie. De dag werd afgetrapt door Durk en Jeroen, die ons  de drie waarden van Burgy presenteerden. Tijdens een korte oefening ‘Over de streep’ kregen we een voorproefje op de workshop sociale veiligheid. Verder kwamen de onderwerpen schroeven, de geschiedenis van de erfgoedzorg vanuit Leids perspectief en fotografie aan bod. We blikken terug op een leerzame en gezellige Techniekdag.

 

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Waarden zijn een vlieger waar je achteraan wil jagen

Bij Burgy weten we wat ons motiveert en hoe we met elkaar zorgen voor een goede werksfeer en een hoge restauratiekwaliteit. Maar hoe druk je dit in woorden uit? Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het kernachtig en glashelder formuleren van de waarden die ons drijven. Tijdens de Techniekdag van vorig jaar inventariseerden we in groepjes wat we belangrijk vinden. Al deze input werd gedurende het jaar in verschillende sessies in drie zinnen gevat die onze waarden beschrijven:

  • Wij geloven in samenwerken met plezier
  • Wij voelen trots en passie voor ons vakmanschap
  • Wij leren graag – van leerling tot leermeester

Deze woorden zetten we om in daden. Daarbij bieden de zogenoemde gedragsankers houvast, zoals ‘ik draag actief bij aan een goede werksfeer’ of ‘ik stel me leergierig en nieuwsgierig op’ (en zo zijn er nog veel meer). Zo weet iedereen die bij Burgy werkt of wil werken waar we voor staan en wat we nastreven. Daar zijn we best behoorlijk trots op.

Over de streep en Gesprek over sociale veiligheid

Het ieder jaar terugkerende thema veiligheid werd dit jaar ingevuld met een oefening en een workshop over sociale veiligheid. Met de oefening Over de streep werden we ons bewust van de moed die nodig is om te laten weten wat je hebt meegemaakt of hoe je dingen hebt ervaren. Het respect was voelbaar in de zaal.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

De oefening was een introductie op de workshop over sociale veiligheid waarin we in kleine groepjes aan de hand van drie vragen dieper op het onderwerp in gingen. Ook brachten we ideeën in om samen de veilige werksfeer te behouden en te versterken.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Heel Burgy Fotografeert

Veel collega’s maken foto’s van hun werkzaamheden aan de bijzondere monumenten. Zo documenteren zij hun werk en het is een mooie bron van beeldmateriaal voor de berichtgeving op onze website en social media.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Daarbij is het handig als onze eigen foto’s zo mooi mogelijk worden als kan met onze mobieltjes. Er valt veel te weten over het maken van een goede foto. In de workshop Heel Burgy Fotografeert werden we vooral uitgedaagd goed te kijken en bewust een bepaalde invalshoek te kiezen om een onderwerp goed in beeld te brengen.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Monument(aal) restaureren

Wij werken dagelijks aan monumenten en zijn ons bewust van hun waarde. Maar stel de vraag ‘wat maakt dat een gebouw een monument is?’, dan is dat toch best lastig precies te zeggen. Aspecten die genoemd werden, zijn leeftijd van het gebouw (geen officieel criterium overigens), historische of sociale betekenis, aanzien en een bijzonder uiterlijk.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Aan de hand van Leidse monumenten en de Leidse geschiedenis kregen we inzicht in het ontstaan van de erfgoedzorg in Nederland, de steeds veranderende waardering voor monumenten, de argumenten om te bepalen wat wel of niet een monument is, en de manier waarop met de monumenten wordt omgegaan. Vooral vragen en dilemma’s rond restaureren, herbestemmen, ver- en aanbouwen zijn voor ons extra interessant. In de restauratie sta je steeds voor keuzes waar vaak geen eenduidig antwoord op is te geven. Dan is het zaak je keuzes goed te onderbouwen met onderzoek om tot een verantwoorde afweging te komen.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Schroeven

Duizenden schroeven gaan door de handen van onze vaklieden. Wat maakt nu een goede schroef? Na de uitleg over de verschillen tussen schroeven van roestvrijstaal en schroeven van staal met een coating kwamen de gewenste kwaliteiten van een schroef aan bod. Een goede schroef heeft een lage indraaiweerstand. Dat werkt niet alleen fijner, het vermindert ook de belasting op de gewrichten en het gehoor. Een goede schroef heeft een bepaalde mate van flexibiliteit. Dat is nodig omdat hout altijd blijft werken door vocht- of temperatuursinvloeden. Dan moet de schroef niet breken. Ook moet een schroef demontabel zijn en mooi voor het oog. Hier zijn diverse kleuren voor beschikbaar. En dan hebben we het nog niet gehad over alle verschillende schroefdraden. Achter een schijnbaar eenvoudig onderdeeltje gaat een hele wereld schuil.

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool

Dank!

We kijken terug op een prachtige dag: de workshops waren fantastisch en de organisatie was perfect! We bedanken graag alle betrokken partijen voor een bijzondere Techniekdag 2022:

  • Durk Burgy en Jeroen Wienbelt, Burgy Bouwbedrijf (Presentatie Waarden)
  • Lieke Routs en Kitty de Gruijter, LEF Coaching en Training (Presentatie Over de streep en workshop Gesprek over sociale veiligheid)
  • Mischa de Muynck, Heel Holland Fotografeert (Workshop Heel Burgy Fotografeert)
  • Cor Smit, stadshistoricus (Workshop Monument(aal) restaureren)
  • Arend van der Lagemaat, Hoenderdaal Fasteners en Hans Kraaij, Isero (Workshop Schroeven)
  • De medewerkers van Scheltema (Gastvrije ontvangst)
  • Laura Hoek, Burgy Bouwbedrijf (Algemene organisatie)

Burgy Bouwbedrijf Opleiden Techniekdag 2023 Burgy Vakschool