Binnenhof - Eerste Kamer en Raad van State

Locatie
Den Haag
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Architect
Eerste Kamer: BiermanHenket | Raad van State: Merk X architecten
Burgy Bouwbedrijf Menno Projectleider Restauratie
Meer weten?
Vraag het Menno!
Burgy Bouwbedrijf Restauratie gebouwen Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Grondige renovatie van acht eeuwen geschiedenis

Het Binnenhofcomplex is een 800 jaar oud monument. Om dit bijzondere, historische erfgoed ook voor toekomstige generaties goed bruikbaar te maken, is een grondige renovatie noodzakelijk. Daarbij worden bouwkundige gebreken verholpen en krijgen de gebouwen ter verduurzaming nieuwe technische installaties. Ook worden de veiligheidsvoorzieningen naar het huidige, noodzakelijke niveau gebracht.

De restauratie is in volle gang. Op deze pagina worden regelmatig updates geplaatst.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie gebouwen Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Foto: Arjen Veldt

Het renovatieproject is in drie grote clusters verdeeld; Eerste Kamer en Raad van State, Tweede Kamer en ministerie van Algemene Zaken. Burgy draagt als gespecialiseerde aannemer trots bij aan de renovatie en restauratie van de panden van de Eerste Kamer en Raad van State in nauwe samenwerking met Heijmans.

In mei 2020 tekenden het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans een samenwerkingsovereenkomst voor de renovatie van de gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State van het Binnenhof. Heijmans wilde hierbij samenwerken met Burgy Bouwbedrijf. Daar zijn we natuurlijk supertrots op! ‘Met Heijmans, in combinatie met Burgy, halen we een goede, betrouwbare bouwpartner binnen, die zowel deskundig is in het renoveren van monumentale gebouwen, als die de schaal en de ervaring heeft om een bouwproject met deze omvang goed aan te kunnen. We zetten met deze overeenkomst een belangrijke stap in de voortgang van het project’, aldus een statement vanuit de projectdirectie.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Tijdens de renovatie komt een scala aan werkzaamheden voorbij, zoals demontage van onderdelen voor archeologisch onderzoek, beschermen van aard- en nagelvaste historisch onderdelen, helpen bij het verwijderen van een schilderij van monumentale proporties, het bouwen van bouwschuttingen voor een veilige bouwplaats, noem maar op. Op deze pagina zijn verschillende stappen te volgen.

Een spannende operatie aan het Buitenhof

Op de plek waar nu een standbeeld staat van Koning Willem II, wordt een uitkijktoren voor het publiek gebouwd. Vanaf 35 meter hoogte kunnen bezoekers straks uitkijken over Den Haag en het Binnenhof, dat gesloten is voor de grootscheepse renovatie. Het beeld moest dus verplaatst worden. Het beeld is een replica uit 1924 van het ruiterstandbeeld van Antonin Mercié en Victor Peter uit 1884, dat op het Place Guillaume II in Luxemburg staat.

Burgy Bouwbedrijf Hijsen ruiterstandbeeld Willem II Binnenhof Den Haag

Om het beeld veilig van zijn plaats te kunnen halen, is er een steiger omheen gebouwd. Daarna is het beeld van de sokkel gedemonteerd. Vervolgens is ook het plaatmateriaal rondom de sokkel gedemonteerd en werd zicht baar hoe de sokkel precies is geconstrueerd. Dit wordt goed gedocumenteerd om, na de renovatie, het beeld weer op dezelfde wijze terug te kunnen plaatsen. Het beeld wordt waar nodig hersteld. Het is nog de vraag of het beeld wordt opgeslagen of een tijdelijke standplaats elders in de stad krijgt.

In de sokkel van het standbeeld werd een bijzondere historische vondst gedaan: een loden kistje ter grootte van een schoenendoos. ‘Oorkonde 29 januari 1925’ stond in het cement rondom het kistje gegraveerd. De historische vondst bevat oorkondes, boeken, foto’s en zelfs een lofdicht op Willem II, de held van Waterloo. Lees verder over de vondst: Burgemeester Jan van Zanen opent geheimzinnige tijdcapsule

Burgy Bouwbedrijf Hijsen ruiterstandbeeld Willem II Binnenhof Den Haag

Demontage parketvloer Volle Raadzaal Raad van State

Het Burgy-Binnenhofteam heeft hard gewerkt aan het documenteren en demonteren van de parketvloer uit de Volle Raadzaal in het gebouw van de Raad van State. Onder de vloer wordt archeologische onderzoek gedaan naar de fundering van het gebouw. De Volle Raadzaal heeft een prachtig historisch interieur dat nog grotendeels intact is en na renovatie van het Binnenhof wordt teruggeplaatst.

Lees verder: Demontage vergadervloer Raad van State vraagt geduld en precisie.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie gebouwen Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Foto: Arjen Veldt

Veilig opslaan van historische interieuronderdelen

Het demonteren en inkisten van de monumentale wandpanelen van de Volle raadzaal van de Raad van State is minutieus en tijdrovend werk. De Art Deco elementen uit 1922 worden gemerkt, gefotografeerd en voorzichtig gedemonteerd. Hierna worden ze ingepakt en ingekist in door ons op maat gemaakte kisten. De kisten worden voorzien van ventilatieroosters en wielen, waarna ze op transport gaan naar een geconditioneerde opslag. In de afbouwfase worden de elementen weer teruggebracht en op hun oude plek gemonteerd. De wandpanelen en plafondbalk betimmeringen worden gedemonteerd, zodat ze niet beschadigen tijdens de geplande werkzaamheden aan dit deel van het gebouw.

Lees verder: Historische interieuronderdelen Raad van State Binnenhof veilig opgeslagen.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie gebouwen Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Foto: Arjen Veldt

Koning Willem II verlaat pand via het raam

Het prachtige schilderij, een staatsieportret van Koning Willen II door kunstenaar Jan Kruseman, heeft een aanzienlijk formaat en past niet door de deur. Onze vaklieden demonteerden een onderraam en bovenlicht zodat het schilderij veilig naar buiten gebracht kon worden. Daarna is het raam en bovenlicht weer netjes teruggeplaatst.

Lees verder: Koning Willem II verlaat de Eerste Kamer.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Foto: Tineke Dijkstra/Rijksvastgoedbedrijf

Documentaireserie ‘Ondertussen bij de Hofvijver’

De renovatie van het Binnenhof is zonder overdrijven het meest spraakmakende bouwproject van Nederland. Wat een eer om in samenwerking met Heijmans bij te mogen dragen aan de werkzaamheden aan de gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State. Neem een kijkje met Splinter Chabot in dit doolhof van monumenten met een geschiedenis die 800 jaar teruggaat in de prachtige documentaireserie ‘Ondertussen aan de Hofvijver’.

Bekijk alle afleveringen hier: Ondertussen bij de Hofvijver.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Eerste Kamer en Raad van State Binnenhof Den Haag

Foto: Burgy Bouwbedrijf