Bewust omgaan met veiligheid: je kunt er niet jong genoeg mee beginnen
Burgy Bouwbedrijf Restauratie Themamaand Leerlingen Toolbox
Dit artikel delen
Facebook Twitter LinkedIn Email

Op al onze medewerkers zijn we zuinig, maar in het bijzonder op de leerlingen, die aan ons worden toevertrouwd. Daarom besteedden we afgelopen maand extra aandacht aan de veiligheidsprotocollen en zijn op alle bouwplaatsen toolboxmeetings georganiseerd over veiligheid, speciaal voor leerlingen.

Leerlingen van alle leeftijden komen bij Burgy meekijken & meehelpen. Dat vinden we belangrijk én natuurlijk enorm leuk. Vooral onze jonge leerlingen tot ca 25 jaar zijn kwetsbaar: ze zijn in de groei, lichamelijk en mentaal. Leerlingen die bij ons in opleiding komen, kijken naar hun leermeesters en de vaklieden om hen heen om te kijken hoe het hoort. Het goede voorbeeld geven is daarom belangrijk. Zien we iets op het werk gebeuren wat niet veilig is? Dan maken we de leerling én elkaar bewust van wat er onveilig is en laten zien hoe het wél veilig kan. De begeleiding en opleiding van leerlingen nu, zorgt voor vakbekwame professionals in de toekomst.

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Themamaand Leerlingen Toolbox

Bij Burgy volgen we nauwgezet het veiligheidsprotocol van Volandis, dat helder uitlegt welke werkzaamheden verboden zijn voor leerlingen, wat de grootste veiligheidsrisico’s zijn en wat je kunt doen om leerlingen goed te begeleiden. Denk daarbij aan wel of niet werken onder toezicht, wel of niet gebruiken van gevaarlijke stoffen. Tot slot heeft Volandis een checklist opgesteld met alle punten die bij aanvang van hun praktijkdeel besproken moeten worden met leerlingen & de school (bedrijfsregels, PBM’s & gebruik van machines). Belangrijke kennis voor alle leermeesters, leerlingen zelf en collega's. We letten natuurlijk op elkaar!

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Themamaand Leerlingen Toolbox

Met kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), hulpmiddelen voor machines en kennis van het gevaar van stoffen waar gewerkt wordt, draagt iedere collega bij aan de opleiding van de leerlingen. Veilig werken doen we tenslotte niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen!

We leiden graag jongeren op in het mooie restauratievak, dat is niet alleen belangrijk voor het behoud van vakmanschap, maar het biedt deze jongeren ook kans op een prachtige loopbaan, waarbij geen dag hetzelfde is en je nooit uitgeleerd bent. Veiligheid staat daarbij altijd voorop.

Foto's zijn genomen bij Shell. Meer over dit project: Restauratie C30-gebouw Shell. Fotograaf: Arjen Veldt. 

Burgy Bouwbedrijf Restauratie Themamaand Leerlingen Toolbox